Izjava za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Prihvaćanjem ove izjave svojom voljom dajete izričitu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Party Home Ranch Osijek. Podatke dajete u svrhu koja je izričito navedena na obrascima za kontakt i prijavu na internet sjedištu Party Home Ranch Osijek.

Ovu izjavu niste nužni prihvatiti i ne morate svoje osobne podatke unositi u obrasce na internet sjedištu.

Party Home Ranch Osijek Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Party Home Ranch Osijek štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Na zahtjev možete tražiti na uvid svoje osobne podatke i privole za korištenje. Također možete opozvati dane privole za obradu vaših osobnih podataka, tražiti brisanje osobnih podataka (osim podataka za koje postoji zakonska obveza za čuvanje)
Sve zahtjeve možete dostaviti:

Na adresu e-pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ili osobno u Party Home Ranch Osijek na adresi Josipa Reihla Kira 159, 31000 Osijek
Naknadno povlačenje privole, ne utječe na zakonitost ranije provedenih obrada osobnih podataka.

Lako nas je pronaći...

Paintball